Arrogant tjej har håret över sätet – personen bakom får henne att ångra sig

När Maria tog sig fram genom gången i flygplanet var hennes spänning inför den kommande resan påtaglig. Hennes hjärta dunkade av förväntan när hon hittade sin tilldelade plats och hon tittade ivrigt runt på sina medpassagerare när hon närmade sig. Men när Maria nådde sin plats möttes hon dock av en oväntad syn som omedelbart dämpade hennes humör. En oidentifierad flicka med flödande hårlockar som tycktes falla som ett vattenfall över sittplatsens baksida mötte henne, vilket gjorde Maria förbryllad och något frustrerad.

När hon satte sig på sin plats kunde Maria inte låta bli att lägga märke till att flickans hår inkräktade på hennes eget personliga utrymme, vilket skapade en obekväm och besvärlig situation för henne. Trots sin ursprungliga motvilja bestämde sig Maria för att närma sig flickan och artigt be henne att flytta på sitt hår. Hon hoppades att hennes begäran skulle tas emot med förståelse och samarbete. Till hennes förvåning var flickan dock helt oemottaglig, till synes försjunken i sin bok och helt omedveten om Marias situation.

[quads id=3]