Äldre kvinna hittar 4 pojkar i sin trädgård, gråter när hon inser vad de gör

Följ lagen

Det är ett allmänt accepterat faktum att lagar och regler är viktiga komponenter som garanterar att vårt samhälle fungerar smidigt på det sätt som det är tänkt att fungera. Som många av er redan är medvetna om är emellertid rättssystemets effektivitet inte ofelbar och det finns fall där det inte alltid fungerar som det ska. Dessa brister kan leda till brott mot lagen. Och det kan ofta leder till oönskade konsekvenser.

På samma sätt är det allmänt känt att regler finns för att styra vårt beteende. Men de kan vara oerhört lätta att strunta i, särskilt när man inte är medveten om att de finns. Bristande kunskap om vissa regler kan leda till oavsiktliga överträdelser som kan leda till straff och andra former av disciplinära åtgärder.

[quads id=3]