Kami mempunyai prosedur yang dimandatkan secara sah mengenai tuduhan pelanggaran hak cipta yang berlaku di Soo-Healthy.com (secara kolektif, “Laman Web”). Jika anda percaya kerja anda telah disalin dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, sila berikan notis yang mengandungi semua maklumat berikut kepada ejen hak cipta kami:

  1. Tandatangan elektronik atau fizikal orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik kepentingan hak cipta;
  2. Penerangan mengenai kerja berhak cipta yang anda tuntut telah dilanggar;
  3. Penerangan di mana bahan yang anda tuntut melanggar terletak di laman web;
  4. Alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel anda;
  5. Kenyataan oleh anda bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang -undang; dan
  6. Kenyataan oleh anda, dibuat di bawah penalti sumpah bohong, bahawa maklumat di atas dalam notis anda adalah tepat dan bahawa anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta.

Ejen Hak Cipta kami untuk Notis Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta di Laman Web boleh dicapai seperti berikut: